Schapen voor natuur

Onder het motto ‘Schapen voor natuur’ ontwikkelt het Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes een opleiding voor schaapherders, een kwaliteitsregeling voor professioneel natuurbeheer met schaapskuddes en een online kennisbank.

Arrow

Samen werken aan een goede toekomst voor gescheperde schaapskuddes

Opleiden, kwaliteitsregeling en kennisontwikkeling

De meer dan 100 gescheperde schaapskuddes in Nederland leveren een belangrijke bijdrage aan natuurbeheer in Nederland. De herder en zijn honden hoeden de schapen en trekken rond door duinen, heide, schrale graslanden, dijken of stadsnatuur. De periodieke begrazing zorgt voor een grotere biodiversiteit en behoud van waardevolle en soms unieke landschappen in Nederland.

Om de positie van de gescheperde schaapskuddes te verbeteren heeft een aantal betrokken organisaties het Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes opgestart. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt het praktijknetwerk drie activiteiten.

Opleiding

Veel schaapkuddes kampen met een tekort aan professioneel personeel. Een officiële, geaccrediteerde opleiding voor herders zal in deze behoefte gaan voorzien. De opleiding is ondergebracht bij Helicon MBO Velp en start in september 2015.

Kwaliteitsregeling

Het praktijknetwerk ontwikkelt een onafhankelijke kwaliteitsregeling waarmee herders kunnen aantonen dat ze verstand van zaken hebben en volgens vastgestelde kwaliteitseisen werken.

Kennisbank

Met een online kennisbank creëert het praktijknetwerk een centrale plek voor informatie over natuurbeheer en schaapskuddes. Terreinbeheerders, herders, studenten dierverzorging en ecologie en andere geïnteresseerden kunnen op deze ‘schapen-wiki’ alle benodigde informatie vinden, maar ook informatie toevoegen.

Kennisbank

Voor iedereen die meer wil weten over schaapskuddes en natuurbeheer. Lees, denk en schrijf mee op deze ‘schapen-wiki’.

Kennisbank →

Online Magazine

Lees magazine →

Wie, wat en waarom

van het Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes

Wie zijn we?

De Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders, de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland, vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland en advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners.

Wat doen we?

We ontwikkelen een opleiding voor schaapherders, een kwaliteitsregeling voor professioneel natuurbeheer en een online kennisbank.

Wat willen we bereiken?

We willen de professionaliteit van de sector verder versterken zodat gescheperde schaapskuddes ook in de toekomst blijven bijdragen aan natuurbeheer in Nederland.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over het praktijknetwerk

Lees onze laatste nieuwsbrief.

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.