Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.