Contact

Het praktijknetwerk ‘Schapen voor natuur’ is afgesloten. Mocht u dringende vragen hebben over het praktijknetwerk, kunt u bellen met Ronald Hiel van Schuttelaar & Partners op telefoonnummer 070 – 318 44 44.

Heeft u vragen over de kwaliteitsregeling of wilt u zich aanmelden voor de regeling, kunt u contact opnemen met de waarnemend voorzitter van de schakelcommissie kwaliteitsregeling Schapen voor Natuur via: schapenvoornatuur@gmail.com.

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.