Bijeenkomsten en voortgang kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes 


Het Praktijknetwerk Gescheperde Schaapskuddes organiseert eind april drie bijeenkomsten over de kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes. Tijdens de bijeenkomsten presenteert het praktijknetwerk de concept criteria en reglementen. Herders kunnen tijdens de bijeenkomsten feedback op de criteria leveren. De concept criteria zijn opgesteld door de commissie kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes. Met de regeling kunnen bedrijven in de toekomst aantonen dat ze op een professionele manier natuur beheren met een schaapskudde. 

De bijeenkomsten vinden in drie regio’s plaats:

- West (Zoeterwoude) op 21 april bij Boerderij Rustdam, Zuidbuurtseweg 34

- Zuid (Nuenen) op 23 april bij de Collse Hoeve, Collse Hoefdijk 24

- Noord (regio Zwolle) op 28 april bij de Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 20

De bijeenkomsten starten om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). U kunt zich opgeven voor één van deze bijeenkomsten door een e-mail te sturen naar info@schapenvoornatuur.nl, onder vermelding van de locatie die u van plan bent om te bezoeken. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst. Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een bijeenkomst, dan is het mogelijk dat meerdere bijeenkomsten gecombineerd worden. 

Van half april tot half mei wordt er een online enquête gehouden onder beheerders zodat zij ook de gelegenheid krijgen om input te geven op de conceptcriteria en reglement. Hierover volgt later meer informatie.

In mei zal de concept checklist getest worden bij verschillende bedrijven. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze pilot dan kunt u contact opnemen met Berdi Doornebosch, secretaris van de commissie via info@schapenvoornatuur.nl

Binnen het project is er budget voor een financiële ondersteuning van bedrijven die mee willen doen aan de kwaliteitsregeling. Dit om de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden. Tussen 1 mei en 1 augustus kunnen bedrijven zich aanmelden voor deze ondersteuning, meer informatie hierover volgt later.

Het praktijknetwerk streeft ernaar om de kwaliteitsregeling in de zomer officieel te lanceren waarna de eerste bedrijven gecertificeerd kunnen worden. 

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.