Enquête voor beheerders over de kwaliteitsregeling

 

Een van de activiteiten van het praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes is het ontwikkelen van een kwaliteitsregeling. Met de regeling kunnen schaapherders aantonen dat ze op een professionele manier natuur beheren met een schaapskudde. Voor het ontwikkelen van de kwaliteitsregeling willen we graag uw mening en ideeën horen. Om de regeling functioneel te laten zijn, is het van belang dat ook de beheerders het een waardevol instrument vinden.

Met deze enquête kunt u deze ideeën met ons delen. We willen op deze manier inventariseren welke knelpunten u in uw werk ervaart en welke andere onderwerpen u belangrijk vindt. Met de resultaten van de enquête kunnen we de inhoud van de kwaliteitsregeling nog beter toespitsen op de behoeften van beheerders. Over de vertaalslag van de resultaten in de regeling zullen wij u informeren.  

Uw antwoorden voor deze enquête worden anoniem verwerkt. In de nieuwsbrief van het project delen we de resultaten en belangrijkste conclusies met u. Alle deelnemers aan de enquête ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Het invullen van de enquête kost u ongeveer 15 minuten. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, vul deze dan in bij de laatste vraag. Het projectteam neemt dan contact met u op. 

Klik hier om de enquête in te vullen. 

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.