Het belang van professioneel geschoolde herders

 

Dorlinde Bijl en Paméla Freriks volgen sinds september vorig jaar de MBO-opleiding tot schaapherder bij Helicon in Velp. Zij behoren tot de eerste lichting van deze nieuwe, twee jaar durende opleiding die voorziet in de behoefte aan professioneel geschoolde herders.

Een divers gezelschap volgt elke donderdag in Velp de theorielessen. Mensen van verschillende leeftijden en achtergronden delen dan een gemeenschappelijke passie: de liefde voor de natuur en voor schapen in het bijzonder. Minimaal twee dagen in de week zijn ze vervolgens actief als herder bij schaapskuddes overal in Nederland.

Dorlinde en Paméla schelen dertig jaar, maar kozen beiden voor een toekomst als schaapherder. Voor Dorlinde is het een vervolgstap na haar studie Dier & Gedrag die ze ook bij Helicon heeft gevolgd. Voor Paméla is het leven als schaapherder totaal anders dan de kantoorbaan als assistent accountant die ze vele jaren heeft gedaan.

“Elf jaar geleden heb ik de opleiding tot rentmeester gedaan, maar daar heb ik nooit mijn beroep van gemaakt”, zegt Paméla. “Via een kennis kwam ik in contact met de Stichting Schaapskudde De Groote Heide in Valkenswaard. Daar ben ik bestuurslid en penningmeester geworden. Toen ik hoorde dat Helicon de opleiding schaapherder startte, bezocht ik de open dag en was ik gelijk verkocht!”

Van kantoor naar kudde is dus bepaald geen sprong in het diepe voor Paméla. Ook Dorlinde bouwt voort op ervaring. “In mijn opleiding Dier & Gedrag deed ik al een schapenstage, en was er aandacht voor de natuurlijke omgeving van dieren en de invloed op hun gedrag. Maar onderwerpen als ecologie en landschap komen in de opleiding schaapherder nog veel diepgaander aan bod. Zo leer je begrazingsdoelen te stellen en daarvoor de juiste schapen te gebruiken. Heideschapen komen op arme grond veel beter tot hun recht, terwijl je met Texelaars heel goed grasland kunt begrazen. Zo kun je rijke grond verarmen doordat de schapen het gras grazen, waardoor andere planten meer kans krijgen.”

“Deze nieuwe opleiding tot schaapherder heeft ook effect op boeren en landschapsbeherende organisaties”, zegt Paméla. “Ze zien het belang van goede begrazing en ze weten dat je hierover met schaapherders het beste afspraken voor de lange termijn kunt maken. Want zo’n kudde kun je alleen rendabel houden, als deze veel kan worden ingezet.”

Vandaar ook dat het ondernemerschap van herders aandacht krijgt in de opleiding. “Dat komt in het tweede opleidingsjaar aan de orde”, weet Dorlinde. “Ik ben niet zo’n ondernemer, dus ik zou het liefst in loondienst werken.” “Misschien let ik er nu meer op, maar ik zie regelmatig vacatures voor herders”, voegt Paméla toe. “De opleiding heeft ook aandacht voor publieksactiviteiten en wat je allemaal nog meer kunt doen om op een creatieve wijze de schaapskudde en de hieruit voortkomende producten zoals wol, zuivel en vlees te exploiteren.”

 

 

Foto boven: Paméla.

Foto onder: Dorlinde.

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.