Eerste online magazine ‘Schapen voor Natuur’

 

Het ‘Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes’ heeft een online magazine over natuurbeheer met schapen gepubliceerd. Fotoreportages en interviews met schaapherders en terreinbeheerders in het ‘Schapen voor Natuur’ magazine geven een goed beeld van de bijdrage van gescheperde schaapskuddes aan natuurbeheer in Nederland.

Het eenmalige magazine ‘Schapen voor Natuur’ is het eerste online magazine over natuurbeheer met schapen in Nederland. Vijf fotoreportages en interviews met schaapherders laten zien hoe begrazing met schapen bijdraagt aan natuurbeheer in duingebieden, heide, dijken en stadsnatuur. Vertegenwoordigers van terreinbeheerders zoals natuurorganisaties, een waterschap en een gemeente, vertellen waarom ze voor schapenbegrazing hebben gekozen. In het magazine vindt de lezer daarnaast onder meer informatie over de belangrijkste zeldzame schapenrassen in Nederland, de top-3 van Nederlandse landschappen die zonder schapenbegrazing zouden verdwijnen en een overzicht van de activiteiten van het Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes. 

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.