Pilot kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes

 

Op 12 juni, 18 juni en 14 juli vonden de pilot inspecties voor de kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes plaats in samenwerking met CoMore. Hieronder volgt een kort verslag van de pilot inspecties.

12 juni – Wylde Weide Landschapsbeheer in Friesland

Op 12 juni jl. bezocht de commissie kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes het bedrijf van Diederik Sleurink, een van de leden van de commissie, in Friesland. Tijdens een bezoek aan de schaapskudde in het Ketliker Skar, een van de natuurgebieden van It Fryske Gea, sprak de commissie met een van de herders in dienst van Wylde Weide Landschapsbeheer. Het doel van dit bezoek was om te evalueren of de criteria, zoals vastgesteld door de commissie, voldoende zijn om een bedrijf te certificeren onder de kwaliteitsregeling. Na afloop van het bezoek besloot de commissie dat de criteria voldoende zijn om een bedrijf te beoordelen.

 

 

 

 

 

 

 


18 juni – Schaapskudde NP Drents Friese Wold (Shepherd working kelpie)

Op 18 juni werd de eerste pilot inspectie in samenwerking met Co-More uitgevoerd bij de schaapskudde van het Nationaal Park Drents Friese Wold in Doldersum. Peter van de Heuvel (CoMore), Michel Wesselink (CoMore), Henk Everts (ecoloog, lid kwaliteitscommissie) en Berdi Doornebosch (secretaris kwaliteitscommissie) waren aanwezig tijdens de pilot inspectie. De inspectie startte met een rondleiding over het bedrijf en het inzien van de administratie (diergeneesmiddelenregistratie, begrazingsplanning etc). Daarna ging de kudde de heide op en stelde de inspecteur vragen aan herder Catrinus Homan over het beheer van het natuurgebied, de kudde, het hoeden van de schapen en de ecologie van het natuurgebied.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 juli – Schaapskudde de Treeker Wissel, Leersum

Op 14 juli vond de tweede pilot inspectie in samenwerking met CoMore plaats, ditmaal bij Schaapskudde de Treeker Wissel in Leersum. Peter van de Heuvel (CoMore), Michel Wesselink (CoMore), Wim Wismans (voorzitter kwaliteitscommissie) en Berdi Doornebosch (secretaris kwaliteitscommissie) waren aanwezig tijdens deze pilot inspectie. De inspectie startte met een korte introductie van de kudde en het bekijken van de meegenomen administratie. Daarna werd het gebruik van rasters voor het nachtvak bekeken en stelde de inspecteur vragen aan herder José Struik over het specifieke beheer in het natuurgebied en de ecologische kenmerken van het gebied. Voorafgaand aan de inspectie had de inspecteur al gesproken met de beheerder van het gebied om ook zijn mening over het beheer met schapen mee te nemen in de inspectieresultaten.

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.