Resultaten enquête beheerders

 

Het praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes heeft van half april tot eind juni een enquête gehouden onder beheerders van (natuur)gebieden. In totaal hebben 17 beheerders de enquête ingevuld. Uit de enquête blijkt dat het merendeel van de beheerders positief is over de nieuwe kwaliteitsregeling voor gescheperde schaapskuddes:

-          12 van de 17 beheerders vinden de kwaliteitsregeling een waardevolle aanvulling voor de sector, 2 denken dat de regeling misschien een waardevolle aanvulling is.

-          10 van de 17 beheerders vinden het een pluspunt als de herder waar ze mee werken gecertificeerd wordt, 3 beheerders vinden dit misschien een pluspunt.

-          12 van de 17 beheerders zouden bij een aanbesteding een gecertificeerd bedrijf kiezen, 2 zouden dit misschien laten meewegen.

In dit document zijn alle resultaten van de enquête samengevat. 

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.