Persbericht - 27 mei 2014

Door opleiding, kwaliteitsregeling en online kennisbank professionaliteit sector versterken

Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes van start gegaan


Het ‘Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes’ is van start gegaan. Onder het motto ‘Schapen voor natuur’ gaat het netwerk een geaccrediteerde opleiding voor schaapsherders opzetten, een kwaliteitsregeling ontwikkelen en een online kennisbank creëren. Op de Dag van het Schaap op 31 mei in Ermelo treedt het praktijknetwerk voor het eerst naar buiten.

Het ministerie van Economische Zaken gaf eind 2013 opdracht tot het vormen van het praktijknetwerk om zo de positie van gescheperde schaapskuddes in Nederland te verbeteren. Luuc Bos van de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS), een van de initiatiefnemers van het praktijknetwerk: “De meer dan honderd gescheperde schaapskuddes in Nederland leveren een belangrijke bijdrage aan natuurbeheer in Nederland. Met dit praktijknetwerk zetten we een flinke stap in het verder professionaliseren van het vak schaapherder. Ik heb er veel vertrouwen in dat de hele sector hiervan gaat profiteren”.

Drie activiteiten

Het praktijknetwerk gaat drie activiteiten ontwikkelen: opleiding, kwaliteitsregeling en een online kennisbank. “Een officiële, geaccrediteerde opleiding voor schaapsherders biedt de oplossing voor het tekort aan professioneel personeel waar de sector momenteel mee kampt. We ontwikkelen ook een kwaliteitsregeling zodat schaapherders kunnen aantonen dat ze verstand van zaken hebben en volgens vastgestelde kwaliteitseisen werken. Dat is belangrijk voor de groeiende groep herders die inschrijven op de aanbesteding van landschapsbeheerprojecten. Met de online kennisbank op www.schapenvoornatuur.nl creëren we een centrale plek voor informatie over natuurbeheer en schaapskuddes. Op deze ‘Wiki-site’ kunnen ondermeer terreinbeherende organisaties, schaapherders, studenten dierverzorging en andere geïnteresseerden alle benodigde informatie vinden, maar ook informatie delen”, aldus Luuc Bos.

Organisatie

In het ‘Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes’ werken de vakgroep Schapenhouderij van LTO-Nederland, de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS) en de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) samen. Advies- en communicatiebureau Schuttelaar & Partners begeleidt het hele traject.

 

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.