Werkveldcommissie van start

 

In het najaar van 2014 verspreidde het praktijknetwerk een vacature voor leden van de werkveldcommissie. Doel was om minimaal vijf leden uit de beroepspraktijk te vinden: drie onafhankelijke herders uit de organisaties die betrokken zijn bij het praktijknetwerk (LTO, VGSN en LWPS), één herder in dienst van een organisatie of stichting en één vertegenwoordiger van een terreinbeherende organisatie met ervaring met beheer met schapenbegrazing. Ook was er ruimte voor een herder die bij een andere organisatie betrokken is.

Op basis van ervaring en achtergrond heeft het praktijknetwerk de  volgende personen voor de werkveldcommissie geselecteerd:

  • Albert Koopman, schaapherder, namens de LWPS.
  • John van Driel, schaapherder, namens de VGSN.
  • Hanke Karreman, schaapherder, namens LTO Nederland.
  • Johan Coelingh, schaapherder, namens Natuurmonumenten.
  • Arie Rouwhof, beheerder, namens Staatsbosbeheer.

Geert Willink en Serphia Hooijdonk zijn namens Helicon MBO Velp betrokken bij de werkveldcommissie.

Tijdens de eerste bijeenkomt heeft de commissie gebrainstormd over de thema’s die aan bod moeten komen in de opleiding. In volgende bijeenkomsten bespreekt de commissie het concept opleidings- en themaplan van de vakopleiding. 

Bekijk hier de flyer van de opleiding tot schaapherder.  

 

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.