Eerste certificaten kwaliteitsregeling 'Schapen voor Natuur' uitgereikt

 

Kwaliteitsregeling borgt professionaliteit en kwaliteit schaapsherders

Vandaag zijn de eerste certificaten van de kwaliteitsregeling ‘Schapen voor Natuur’ uitgereikt aan de schaapsherders Rob Adriaans van Schapenhouderij Adriaans en Marijke Dirkson van  Landschapsbeheer Rinnegom. De kwaliteitsregeling borgt dat deelnemende schaapsherders volgens vastgestelde kwaliteitseisen werken. De kwaliteitseisen hebben betrekking op vakkundig werken in de natuur, het vaardig hoeden van schapen, het vakbekwaam verzorgen van schapen en honden en goed ondernemerschap. 

Certificaat bevestigt vakmanschap

Het certificaat van de kwaliteitsregeling ‘Schapen voor Natuur’ bevestigt voor beide schaapsherders dat ze bezig zijn met het professioneel beheren van natuur met gescheperde schaapskuddes. Marijke Dirkson: “Als professioneel schaapsherder heb je kennis van zaken, een zorgvuldige hand en goede samenwerking met terreinbeheerders nodig. Alleen dan ken je elke orchidee op een terrein en kun je natuur goed beheren en verder ontwikkelen.”

Met het certificaat kunnen schaapsherders die deelnemen aan de kwaliteitsregeling, opdrachtgevers laten zien dat ze volgens vastgestelde kwaliteitseisen werken. Beide schaapherders verwachten dat dit terreinbeherende organisaties helpt bij maken van de keuze voor een gescheperde schaapskudde. Rob Adriaans: “Een opdrachtgever weet dat gekwalificeerde schaapsherders professionele ondernemers zijn die alles tip top in orde hebben.”

Onafhankelijke commissie

De kwaliteitsregeling is een initiatief van het praktijknetwerk ‘Gescheperde Schaapskuddes’ waarin de vakgroep Schapenhouderij van LTO-Nederland, de Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS) en de Vereniging Gescheperde Schaapskudden Nederland (VGSN) samenwerken. Vanuit het praktijknetwerk is anderhalf jaar geleden een onafhankelijke commissie benoemd om de regeling te realiseren. De commissie bestaat uit deskundigen zoals herders, een beheerder, ecoloog en dierenarts.

Gerard Elbertsen, lid van de kwaliteitsregelingscommissie: “De meer dan honderd gescheperde schaapskuddes in Nederland leveren een belangrijke bijdrage aan natuurbeheer in Nederland. Met de kwaliteitsregeling zetten we een flinke stap in het verder professionaliseren van het vak schaapsherder. Ik heb er veel vertrouwen in dat de hele sector hiervan gaat profiteren. Ik hoop dat veel schaapsherders aan de kwaliteitsregeling gaan deelnemen. De komende jaren zal de regeling op basis van ervaringen uit de praktijk verder om maat worden gemaakt.”

Klik voor meer informatie over de regeling op onderstaande links: 

Criteria kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes

Processchema natuurgebieden

Deelname aan de kwaliteitsregeling

Deelname aan de kwaliteitsregeling bevordert professionaliteit en vakmanschap. Herders met kennis van zaken krijgen een officiële erkenning. Met de afsluiting van het praktijknetwerk, zal de waarnemend voorzitter van de schakelcommissie kwaliteitsregeling Schapen voor Natuur als contactpersoon voor de kwaliteitsregeling functioneren. U kunt contact met deze commissie opnemen door een e-mail te sturen naar: schapenvoornatuur@gmail.com.

 

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.