Update kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes

 

Op 12 juni, 18 juni en 14 juli vonden de pilot inspecties voor de kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes plaats in samenwerking met CoMore. De inspecties zijn goed verlopen. Op basis van de resultaten is bepaald wat de kosten van de inspecties zijn en op welke manier CoMore de inspecties zal uitvoeren. Een verslag van de pilot inspecties is hier te vinden.

Op basis van de uitgevoerde pilots heeft CoMore een tarief bepaald voor het inspecteren en certificeren van deelnemende schaapskuddes. Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen bedrijven/herders met 1 kudde en bedrijven met meerdere kuddes.

Het tarief voor een bedrijf met 1 kudde bedraagt in 2015 321 euro, in 2016 zal het tarief 385,20 euro per bedrijf zijn. Voor een bedrijf met meerdere kuddes bedraagt het basistarief in 2015 321 euro, per extra kudde komt er 67 euro bij. In 2016 is het basistarief 398,60 euro, per extra kudde komt er 67 euro bij. Een bedrijf met 2 kuddes betaald in 2015 dus 388 euro en in 2016 465,60 euro. Het verschil tussen de kosten in 2015 en 2016 komt doordat in 2016 de kosten voor projectmanagement van CoMore zijn meegenomen in de tarieven, in 2015 worden deze nog betaald vanuit het praktijknetwerk.

Bedrijf

Tarief 2015

Tarief 2016

Tarief per extra kudde

Bedrijf 1 kudde

321

385,20

 

Bedrijf 2 of meer kuddes

321

398,60

67

 

 

 

 

De projectgroep van het praktijknetwerk heeft besloten dat alleen kuddes die voldoen aan onderstaande definitie in aanmerking komen voor de kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes:

a. de kudde wordt tenminste 150 dagen per jaar gehoed door een herder, met gebruik van een of meer honden, gedurende ten minste 5 uren per dag, met uitzondering van perioden met extreme omstandigheden. De herder verzorgt de kudde jaarrond.
b. de kudde bestaat uit ten minste 100 ooien;
c. de kudde wordt gehoed in natuurterreinen of op dijken of wordt ingezet voor stadsbegrazing. Dit vormt de voornaamste inkomstenbron van het bedrijf;
d. de kudde wordt alleen in rasters gehouden indien dit noodzakelijk is en verantwoord is vanuit de natuurdoelen die nagestreefd worden en in overleg met de beheerder, conform begrazingsplan.

Bedrijven die niet voldoen aan de definitie maar wel interesse hebben in deelname aan de kwaliteitsregeling kunnen zich melden bij het praktijknetwerk via info@schapenvoornatuur.nl.

Bedrijven die zich voor 1 oktober aanmelden bij het praktijknetwerk krijgen een aanzienlijke korting op de kosten voor inspectie en certificering voor 2015. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar info@schapenvoornatuur.nl

De eerste inspecties zullen in oktober plaatsvinden.

Criteria kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes

Processchema natuurgebieden

 

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.