Vacature werkveldcommissie Vakopleiding tot schaapherder

 

De werkveldcommissie voor de Vakopleiding tot schaapherder wordt ingesteld door Helicon MBO Velp. Het opzetten van een Vakopleiding tot schaapherder is onderdeel van het praktijknetwerk ‘Verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes Nederland’. Het doel van de werkveldcommissie is om te helpen met de opzet van een opleiding tot schaapherder. Dit doet de commissie door te toetsen of de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan een herder in de beroepspraktijk.

De commissie bestaat uit vijf leden uit de beroepspraktijk: drie onafhankelijke herders, één herder in dienst van een organisatie of stichting, en één vertegenwoordiger van een terreinbeherende organisatie met ervaring met beheer met schapenbegrazing. De input van de werkveldcommissie gebruikt Helicon om de opleiding op te zetten en daarna te verbeteren.

Wat vragen wij van de leden van de werkveldcommissie?

 • toetsen van de inhoud van het onderwijs en de aansluiting op de werkpraktijk en nieuwe ontwikkelingen in het veld;
 • brede blik op de inhoud en verschillende functielagen in een werkveld;
 • meerdere jaren ervaring met het hoeden en verzorgen van één of meerdere schaapskuddes;
 • optreden als ambassadeurs van de betreffende opleiding binnen de Helicon MBO Velp;
 • helpen met de opzet van de opleiding door in het aanloopjaar naar de start van de opleiding maximaal 5 keer bij elkaar te komen om de inhoud te toetsen en daar waar nodig bij te sturen;
 • nadat de opleiding van start is gegaan maximaal 2 keer per jaar als werkveldcommissie bij elkaar te komen.
 • het is een plus als u ervaring heeft met methodiek en didactiek in het onderwijs.  

 

Wat bieden wij de leden van de werkveldcommissie?

 • status als ambassadeur van de opleiding en Helicon MBO Velp;
 • een kans om het onderwijs beter aansluitend te maken op het bedrijfsleven en daarmee studenten beter voor te bereiden op het werkende leven voor hun werkveld;
 • een kans om van dichtbij de ontwikkeling van de opleiding mee te maken;
 • interessante contacten met onderwijs en werkveld;
 • stagiaires;
 • een financiële vergoeding voor zitting in de werkveldcommissie.

 

We zijn voor de werkveldcommissie nog op zoek naar een herder in dienst van een organisatie of stichting die mee wil denken aan de ontwikkeling van de opleiding.

Graag ontvangen wij uw contactgegevens, een korte omschrijving van de organisatie waar u in dienst bent en een korte motivatie met het accent op expertise en ervaring voor 30 oktober 2014 via info@schapenvoornatuur.nl t.a.v. Karen Eilers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karen Eilers of Gesineke Borghuis via 070-3184444.

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.