Nieuws

Stagebedrijven gezocht!

In augustus 2015 starten 20 studenten bij Helicon MBO Velp met de opleiding tot schaapherder. Het opdoen van praktijkervaring is een belangrijk onderdeel van de opleiding.

Financiële ondersteuning kwaliteitsregeling

Het praktijknetwerk heeft budget gereserveerd om bedrijven eenmalig tegen gereduceerd tarief deel te laten nemen aan de kwaliteitsregeling.

Gezocht! Bedrijven voor pilot kwaliteitsregeling

In juni 2015 zullen enkele bedrijven de concept checklist en criteria van de kwaliteitsregeling testen.

Terugkoppeling bijeenkomsten kwaliteitsregeling

Het praktijknetwerk organiseerde eind april drie bijeenkomsten over de kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes. Naar aanleiding van de bijeenkomst en de suggesties van schaapherders, stelde de kwaliteitscommissie een terugkoppeling op.

Enquête kwaliteitsregeling voor beheerders

Voor het ontwikkelen van de kwaliteitsregeling willen we graag uw mening en ideeën horen. Om de regeling functioneel te laten zijn, is het van belang dat ook de beheerders het een waardevol instrument vinden.

Bijeenkomsten kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes

Het Praktijknetwerk Gescheperde Schaapskuddes organiseert eind april drie bijeenkomsten over de kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes. Deze bijeenkomsten bieden schaapherders de kans mee te denken over de criteria van de kwaliteitsregeling.

Derde nieuwsbrief verschenen

In de derde nieuwsbrief van het Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes aandacht voor de start en samenstelling van de commissie kwaliteitsregeling gescheperde schaapskuddes en de werkveldcommissie en de open dagen bij Helicon Velp.

Samenstelling commissie kwaliteitsregeling bekend

De commissie ontwikkelt een kwaliteitsregeling waarmee schaapherders kunnen aantonen dat ze op een professionele manier bijdragen aan landschaps- en natuurbeheer. Onlangs vond de eerste bijeenkomst plaats.

Werkveldcommissie van start

Eind 2014 kwam de werkveldcommissie van het Praktijknetwerk voor het eerst bijeen om de opleiding tot schaapherder te bespreken. De commissie bestaat uit vijf leden uit de beroepspraktijk.

Online magazine

Het ‘Praktijknetwerk gescheperde schaapskuddes’ heeft een online magazine over natuurbeheer met schapen gepubliceerd.

‹ Vorige 1 2 3 Volgende ›

Zoeken

Kennisbank

Oktober 2014
Augustus 2014
Juni 2014
Januari 2014

Het ministerie van Economische Zaken verleent subsidie aan het Praktijknetwerk verbeteren positionering gescheperde schaapskuddes.